EXPLORAR

Diagnosis de les necessitats del grup.

  • Realitzem una reunió  amb els professionals responsables de les entitats amb les que treballem. 
  • Realitzem una entrevista grupal per detectar les necessitats, interessos i expectatives de les i els participants.
  • Creem el procés a mida, adaptat a les circumstàncies del grup.

REVELAR

Procés de reflexió, deconstrucció, apoderament i autoconeixement a través de:

  • Jocs corporals de coneixença i creació grupal.
  • Dinàmiques de moviment corporal per expressar emocions i pensaments envers les relacions de poder.
  • Dinàmiques de fotografia participativa per reflexionar i visibilitzar els rols i estereotips de gènere. 
  • Cercles de reflexió per integrar l’experiència.

CREAR

Creació col·lectiva d’una exposició fotogràfica basada en els continguts apresos. 

A partir de les sessions fotogràfiques es creen un seguit d’imatges protagonitzades per les i els participants.  A partir de l’anàlisis col·lectiu de les fotografies es facilita la construcció de textos sobre la igualtat de gènere i les relacions de poder, per a complementar les imatges. Els retrats i els texts constitueixen una peça final creada per tot el grup.

TRANSFORMAR

Presentació de l’exposició fotogràfica a la comunitat.  Les i els participants escullen el format de l’exposició (presencial/online),  preparen la composició, l’estructura i realitzen la presentació a un espai sociocultural del territori. Representa el tancament del procés per al grup, alhora que serveix com a eina de sensibilització i conscienciació social de la igualtat de gènere.